Minecraft bamser

Børn bliver let fortrolige med et bestemt univers. Det letgenkendelige har en stor værdi, og ubevidst relaterer børn det, de oplever i det pågældende univers…