Problemer med din udlejer?

Hvis du bor til leje, har du måske allerede prøvet at opleve et problem med din udlejer. Det kan være over flere forskellige ting. Mange lejere oplever problemer med huslejen. De synes ganske enkel, at den er for høj. Hvis du også er i tvivl, om hvorvidt din husleje er for høj, kan du læse mere om, hvad du selv kan gøre her: https://lejeretexperten.dk/

Må min udlejer selv bestemme huslejen?

Svaret er både ja og nej. Din udlejer må gerne selv fastsatte huslejen, men den skal være afspejlet i lejemålets værdi. Derfor må din udlejer ikke bare opkræve et hvilket som helst beløb. Hvilket beløb din udlejer må opkræve, afhænger af blandt andet boligens stand, hvor mange kvadratmeter lejemålet er på, beliggenheden og meget mere.

Hvad gør jeg, hvis jeg synes min husleje er for høj?

Det er mange forskellige faktorer, der afgør, om din husleje er for høj. Dansk lejeret anvender en meget kompliceret beregningsmodel, når det skal vurderes, hvad en udlejer må opkræve for et givent lejemål.

Blandt andet er det også afgørende, om du bor i en kommune, der er reguleret eller ej. Lejeret er nemlig ret kompliceret på dette punkt.

Jeg tror, at min husleje er for høj

Hvis du tror, at din husleje er for høj, har du mulighed for at bede Huslejenævnet om at vurdere den. Det er et nævn, der eksisterer for at kunne afgøre eventuelle tvister mellem dig som lejer og så din udlejer.

Inden Huslejenævnet vil foretage en vurdering, skal du dog selv have kontaktet din udlejer. Du bør kontakte din udlejer på skrift, så du har dokumentation for, at du rent faktisk har kontaktet vedkommende.

Hvis du gerne vil have Huslejenævnets vurdering

Herefter siger dansk lejeret, at du kan indbringe sagen for nævnet, hvis du og din udlejer ikke er enige. I så fald vil det koste dig 315 kr. at få vurderet din husleje.

Du skal forfatte enten et brev eller en mail, hvor du vedlægger en kopi af din husleje samt din seneste huslejeopkrævning. Det er nemlig de dokumenter, der danner baggrund for Huslejenævnets afgørelse.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen

Hvis du ikke er tilfreds med Huslejenævnets afgørelse, har du mulighed for at anke. Her kan det være en rigtig god idé at kontakte en advokat med speciale i lejeret. Han eller hun vil kunne gennemgå din sag, så du står bedst mulig i forhold til ankesagen.