Kultur inden for softwareudvikling

Defineres kultur som et for en indforståede sæt af usynlige værdier, kan kulturen også komme til udtryk inden for softwareudvikling. 

Det forhold er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med softwareudvikling helt opmærksom på. Virksomheden hedder Dynamics Property.

Virksomheden laver softwareudvikling til Microsoft Dynamics 365 platformen nærmere betegnet ejendomsløsninger til Business Central,

Business Central fungerer som et framework, så der er alligevel visse grænser den danske kultur kan påvirke udformningen af ejendomsløsningen.   

Kultur er nemlig et komplekst begreb, der omfatter fælles ideer, værdier, holdninger, regler, vaner og traditioner. Det er gennem kultur, at vi lærer, hvordan vi opfører os, hvad vi kan lide og ikke kan lide, og hvad vi opfatter som rigtigt og forkert. 

Når vi ser på, hvordan software påvirker kulturen, er der flere forhold der indgår: Kommunikation og interaktion: Software har revolutioneret den måde, vi kommunikerer på. 

Fra e-mail og sociale medier til videokonferencer og chatapps har digitale værktøjer ændret, hvordan vi udtrykker os og interagerer med andre. 

Kulturen varierer alt efter sammenhængen

Sproget og tonen i digitale meddelelser kan variere afhængigt af den platform og software, vi bruger. Emoji, memes og forkortelser er blevet en del af vores digitale kultur. Kunst og kreativitet: Digitale værktøjer giver kunstnere og kreative en ny arena for udtryk. Fra digitale malerier og animationer til musikproduktion og videoredigering har software åbnet døre til nye former for kunst og kreativitet 2. Samtidig har digitaliseringen også udfordret traditionelle kunstformer og ophavsret. 

Arbejdsliv og produktivitet: Software har strømlinet arbejdsprocesser og gjort det muligt at arbejde hvor som helst. Dette har påvirket arbejdskulturen ved at ændre forventningerne til tilgængelighed og fleksibilitet. Samtidig har teknologien også medført nye udfordringer, såsom digital træthed og konstant forbundethed til nettet. Etik og værdier: Softwareudvikling involverer valg om, hvad der skal bygges, hvordan det skal fungere, og hvilke værdier det skal afspejle. Dette påvirker kulturen ved at forme vores digitale oplevelser. Etiske spørgsmål omkring privatlivets fred, algoritmer og kunstig intelligens er centrale i nutidens digitale kultur. Alt i alt har software en dybtgående indflydelse på, hvordan vi lever, interagerer og udtrykker os. Det er en uadskillelig del af vores moderne kultur, og vi må forstå både dens muligheder og udfordringer 

 

Afsluttende bemærkninger

 

Vi skal alle være meget påpasselige i hvorledes brugerflader ma. Laves så det understøtter kulturen fremfor bygger forhindringer mod denne. 

Det gøres bl.a. ved at indtænke sammenhængen som softwaren anvendes til. Det er virkelig nødvendigt at se bredspektret på dette forhold, hvilket givetvis også fremmer anvendelsespotentialet og indlæringen i forbindelse med softwaren.