Hvornår må man rydde et dødsbo?

Har du oplevet at en af dine kære er gået bort? Og står du tilbage som en mulig arving til nogle af indboets aktiver? Inden at du kan begynde at rydde dødsboet, er der en række forskellige ting, som skal vide.

Dødsbo, hvad sker der?

Når en person går bort ved døden, skal vedkommendes dødsbo behandles. Det er Skifteretten i den afdødes retskreds der formelt bestemmer, hvordan dødsboet skal behandles og hvornår indboet må opgøres, sælges eller ryddes.

Behandlingen kan foregå på en række forskellige måder, men generelt for de forskellige tilgange, så skal ejendele, aktiver og værdier opgøres, inden at du som arving må råde over de pågældende ejendele. Skifteretsattesten udarbejdes først, når den behandlingsform er valgt for det pågældende bo.

Der findes i alt fem forskellige behandlingsformer:

  1. Boudlæg
  2. Udlæg til ægtefælle eller papirløs samlever
  3. Uskiftet bo
  4. Privat skifte
  5. Offentligt skifte

Fælles for alle ovenstående er, at skifteretten udsteder en ’skifteretsattest’, der specificerer om det er bobestyreren eller arvingerne, som har lov og ret til at strukturere og råde over udpegede ejendele.

God vedligeholdelse en nødvendighed

Under processen og inden at behandlingsformen afgøres, skal de fysiske ejendele opbevares på betryggende vis. Dette betyder også at du ikke må fjerne eller ødelægge genstande, objekter og andre ting i dødsboet.

Dette indebærer, for eksempel, at du ikke må fjerne en bog, fjernsyn eller andet, selvom at den pågældende genstand var til lån.

Ønsker du ikke selv at stå for opbevaring af dødsboets indbo, hvilket der kan være årsager til, må du gerne sende tingene til opbevaring. Særligt hvis den afdødes bolig skal ryddes hurtigt eller lignende.

Hvilken behandlingsform er en af de mest almindelige?

En af de almindeligste behandlingsformer for dødsfald, er at det pågældende dødsbo bliver udpeget til at blive behandlet ud fra et privat skifte.

Et privat skifte er som navnet antyder; en privat behandling af dødsboet. I denne behandlingsform står arvinger for behandlingen af dødsbot. Det forudsættes her at alle arvinger skal være enige, samt at Skifteretten vurderer, at dødsboets aktiver kan dække gældsomkostningerne. Hvis du ikke kan blive enig med de andre arvinger, kan du kræve at I får en dødsbobobestyrer tilknyttet og udvalgt af Skifteretten.

Ved vejs ende

Når dødsboet er blevet behandlet og afviklet efter reglerne, kan du herefter vælge at beholde dine arveejendele, sælge eller rydde dem. Er du her bosat eller befinder dine arvedele sig i Gladsaxe, kan du nemt finde en løsning indenfor rydning af dødsbo Gladsaxe.

Du kan nemlig her tage kontakt til dødsbo-ryddere, hvilket er særlige personer med interesse inden for dødsboet og antikviteter. Ved hente hjælp fra disse, kan du få mere værdi og endda slippe af med rydningen selv, hvis du finder det for bøvlet.